لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش  یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی [PDF]

*کاربرد عوامل مؤثر بر رنگبری رنگ اسید رد 52 (AR52)  در حضور واکنشگر فوتوفنتون

*ارزیابی نانو تیوپ های کربنی به عنوان جاذب در استخراج با فاز جامد برای استخراج فنل از محلول های آبی

* بررسی تجزیه فوتو کاتالیستی رنگ آزویی Acid Red 18   با استفاده از فرایند UV/Tio2

* تجزیه فوتو کاتالیستی آلاینده رنگی اسید رد 206 در پساب نساجی به کمک نانو کاتالیست نقره تثبیت شده بر روی زئولیت ( کلینوپتیلولیت) در حضور تابش uv با کمک تاگوچی

 * مروری بر تشکیل اکریل آمید در مواد غذایی حرارت دیده و اثرات مخرب آن بر سلامت انسان

*استخراج کافئین از هسته خرما

*مبدل های حرارتی و ارائه مدل ترمودینامیکی پینچ

*شیمی محاسباتی و کاربرد کامپیوتر در شیمی

*سنتز کمپلکس هایی از فلز مس عنصری با لیگاند های اتیلن دی آمین و بای پیریدین و تاثیر حضور اکسنده بر میزان واکنش پذیری مس

*بهینه سازی سنتز آنتی اکسیدانت تریس نونیل فنیل فسفیت (TNPP)

*بررسی تاثیر قطر ستون و قطر روزنه پخش کنده حباب بر میزان تبدیل در راکتور گاز-مایع با استفاده از مدلسازی ریاضی

*سنتز کمپلکس شیف – باز پروسکایت (M=Co,Mn,Ni)LaMo3 بروش سل – ژل مورد استفاده بعنوان کاتالیست

*بررسی امکان سنتز 5-(برومومتیل)-3-(4- بروموفنیل) آیساکسازول

*مروری بر روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی و خالص سازی فولرین C60 از دوده

*اثر سورفکتانت بر اندازه ذرات نانو اکسید مس (I)

* بیوترانسفورماسیون ساختارهای شیمیایی در کشت سلول های گیاهی

*بسته بندی زیست فعال ، تبدیل مواد غذایی به غذاهای سالمتر

*تعیین شرایط بهینه در تجزیه آلاینده رنگی دایرکت رد 23 (DR23) در فرآیند UV/Hematite/H2O2