لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش شیوه های نوین مدیریت مدارس در هزاره سوم  [PDF]

* اصول سنجش پیشرفت تحصیلی مبتنی بر سنجش اصیل

*نظریه هوشهای چندگانه و کاربرد آن در کلاس درس

*جایگاه رفتار شهروندی سازمانی معلمان در بهبود مدیریت مدارس  

* مدارس هوشمند در هزاره سوم

*ویژگیهای مدیران در مدارس هوشمند و آموزش الکترونیکی

* جهانی شدن و بررسی ارزیابی عملکرد در نظام آموزشی

* چارچوب آموزش الکترونیکی در ایران

*نقش مدارس امن در هزاره سوم

* مدیریت مدرسه محور رویکرد نوین مدیریت مدارس

* بررسی رابطه میزان مشارکتی بودن مدیریت با رضایت شغلی کارکنان مدارس غرب استان مازندران

* بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان

*بررسی مشکلات و راهکارهای مدیریت مدارس در هزاره سوم

* مدل تصعیدی نظارت آموزش

* بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی –یادگیری دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب از دیدگاه کارشناسان ،متصدیان کامپیوتر ، معاونان و دبیران

* بررسی کلیات مدیریت مدارس هوشمند و ترسیم چارچوب تسهیل مدیریت مدارس هوشمند در کشور ایران در هزاره سوم

* شیوه های نوین مدیریت با رویکردی نسبت به تحول نظام آموزشی

*مدل توسعه ای نظارت در آموزش و پرورش

* آموزش کارآفرینی و مدرسه کارآفرینانه رویکرد جدیدی در تربیت و رشد دانش آموزان