لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش سلامت روانشناختی  [PDF] 

*بررسی رابطه ی ابهام نقش با رضایت ورزشی بازیکنان فوتبال

*بررسی اثربخشی نماز در ارتقای سلامت روان دانشجویان

*بررسی ارتباط هوش هیجانی و هوش متعارف با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

*بررسی رابطه ی ادراک برابری با رضایت شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی

*بررسی رابطه ی بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی

*بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی با تاب آوری دانشجویان

*بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با هویت دینی و ملی نوجوانان شهر مشهد

*بررسی سلامت روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن

*بررسی سلامت روانشناختی نوجوانان تیزهوش مقطع راهنمایی شهر تهران

* اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس در کاهش اضطراب و استرس بیماران مبتلا به سردردهای تنشی ( مطالعه موردی)